PROFIL

Jeg har arbejdet med arbejdsfastholdelse siden 1994 og beskæftiger mig både med udvikling af organisationer og konkret rådgivning af sygemeldte og deres ledere. Jeg kender derfor de problemer, virkeligheden byder på. Jeg kender sygdommene, behandlingsmuligheder, lovgivningen, og ved hvordan systemer fungerer i praksis, og hvilke løsninger der fungerer i virkeligheden. Jeg følger opgaverne til dørs. Jeg har derfor en solid viden og erfaring i, hvordan I på den enkelte arbejdsplads kan arbejde konkret med sygefravær, så lovgivningen overholdes, og så I får det bedste ud af samarbejdet med jobcentre, sundhedsvæsen, fagforeninger, pensionskasser m.fl. Kort sagt hvordan I afklarer situationen og får et holdbart resultat. Mine kompetencer beror på sundhedsfaglige viden, socialfaglig viden, konsulenterfaring og viden om organisationer og arbejdsmiljø.

Relevant uddrag af mit CV:

Aktuel ansættelse fra 2011-dd: Konsulent i sygefravær og arbejdsmiljøkoordinator i Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

1999–2012: Arbejdsmiljø København og SYFO, Københavns Kommune. Individuelle og gruppeforløb i fastholdelse og afklaring. Undervisning og konsulentforløb i sygefravær på arbejdspladser. Hotline vedr. sygefravær.

Februar 2012 – juli 2012: Behandling og fastholdelse af personalet på Rigshospitalet. Arbejdsmiljøenheden, Rigshospitalet.

November 2011 – februar 2012: Projekt ”Tilbage Til Arbejde” (TTA), Høje Tåstrup Kommune. 1994-1999: Revacentret, København. Afklaringsforløb og revalideringsafklaring for sygemeldte borgere.

1987: Uddannet fysioterapeut.

2003: Specialuddannelse i rygbehandling (McKenzie)

2004: To-årig systemisk konsulentuddannelse (Dispuk og Inpraxis).

2011: Moduler på diplomuddannelsen i Tværfaglig beskæftigelsesindsats (Metropol).

2016: Bogudgivelse “Arbejdsfastholdelse og Inklusion” Munksgaard forlag. (Se link under Indlæg)

2016: Projektlederuddannelse. Implement