StopSygefravær

SYGEFRAVÆR ER IKKE EN PRIVAT SAG

Sygefravær hænger tæt sammen med ledelse, arbejdsmiljø, trivsel og social kapital. Det kan derfor også påvirkes på flere måder. F.eks. via en sygefraværspolitik, temadage og supervision. Sygefravær kræver en kvalificeret og vedvarende indsats.

I kan få hjælp til processen:

En sygefraværspolitik,  kan lede jer frem til de ændringer, som er nødvendige for at komme et højt sygefravær til livs. Min hjælp til jer vil tage udgangspunkt i jeres virkelighed, og lede frem til de mål I selv sætter.

Kurser på arbejdspladsen kan styrke ledelsen og inddrage medarbejder i en fælles proces mod et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. Se under kurser og priser.

Lederudtalelser:

“Godt kursus, god rækkefølge på programmet, gode eksempler, klarhed i gennemgang, konkret viden og noget til eftertænksomheden”

Lars Djuraas, Skoleleder Tune skole.

“Vi fik hjælp af Birte Hansen til at lave en sygefraværspolitik for arbejdspladsen. Det har givet meget mere klarhed om forventninger mellem ledelse og medarbejdere og en bedre kommunikation omkring sygefravær. Det har været medvirkende til en bedre stemning på arbejdspladsen og et faldende sygefravær”

Ingrid Flye Jensen. Leder af Kirkens Korshærs Byarbejdet på Christianshavn.

“Tak for et dejligt kursus, der gav mig mere styrke til at forstå, at alle på arbejdspladsen berøres af den enkeltes sygdom”

Hanne Andreasen, leder af Valby Børneasyl.