SYGDOM ER EN PRIVAT SAG, MEN SYGEFRAVÆR ANGÅR HELE ARBEJDSPLADSEN

Sygefravær er dyrt, og det betaler sig at gøre noget både økonomisk og menneskeligt.
Der findes mange redskaber for lederen og medarbejderen i forbindelse med sygefravær. Mulighedserklæring, fri attest, fastholdelsesplan, § 56, mentor ordning, personlig assistance, fleksjob er nogle af emnerne. Som leder eller medarbejder kan det dog være svært at vide, hvad der er muligt i en konkret situation. Derfor er det en god investering at få hjælp til processen, så man forkorter en sygefraværsperiode og øger muligheden for handling.

Jeg tilbyder lederen, medarbejderen og organisationen en konkret og nærværende indsats, hvor gode intentioner omsættes til handling og resultater. Med andre ord: Her kan du få hjælp til sygefravær, afklaring, fastholdelse, sygefraværspolitik, § 56, mulighedserklæringer, fastholdelsesplaner, mentorordning, personlig assistance, fleksjob mm.

 


arbejde, sygefravær, fastholdelse, sygefraværspolitik, sygdom, mulighedserklæring, § 56, mentor ordning, fleksjob, social kapital, personlig assistance, sygemeldt